plans d’accés et parking

Pour le public, sens de circulation et parking:
Voor het publiek, rijrichting en parkeren:
For the public, direction of traffic and parking


Pour les renactors avec un insistance sur le fait de pas rentrer dans le terrain:
Voor re-enactors, met de nadruk om het veld niet te betreden:
For reenactors, with an emphasis on not stepping into the field:

! Bericht aan renactors:
Na het uitladen van uw apparatuur (max. 20 min), gaat u naar de parkeerplaats gereserveerd voor de voertuigen van de re-enactors!
Ontlaad en ga zitten nadat u uw voertuig en aanhangwagen hebt geëvacueerd
Geen enkel civiel voertuig wordt op de grond getolereerd

! Note to renactors:
After unloading your equipment (Max. 20 min), please go to the parking reserved for the vehicles of the reenactors!
Unload and after evacuating your vehicle and trailer, install your gear.
No civilian vehicle will be tolerated on the ground